Firmalarda Kurumsal Kimliğin Yeri

Firmalarda Kurumsal Kimliğin Yeri

Şirketlerin stratejisinin merkezinde, kendisini dünyaya iyi mi sunmuş olduğu vardır ve bu sunuma kurumsal kimlik denir. Firmanın kimliği, firmanın yüzü ve başarısının anahtarıdır.

Firmanın kimliği, her birinin tanımladığı bir takım özellikten oluşur. Birçok şirket, kurumsal kimliklerinin markalarına getirebileceği gücü anlıyor.

Ek olarak, kurumsal kimlik tasarımı, bir firmanın markasının grafiksel temsilini tanımlamak ve kim olduklarını ve neye inandıklarını iletmek için kullanılır.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Bir firmanın görsel ve yazılı temsili kurumsal kimlik olarak tanımlanabilir. Bu, şirketinizin iyi mi görünmüş olduğu ve temsil edilmiş olduğu ve çoğu zaman organizasyonun tüm üyeleri tarafınca paylaşılan bir takım standart üstüne kuruludur.

Bu standartlar logo, isim, renkler, yazı tipleri, tipografi ve düzeni ihtiva eder. Esas olarak bir firmanın logosu, sloganı, renk paleti, yazı tipleri, internet sayfası tasarımı ve daha fazlasını ihtiva eder. Hatta bazı firmalar tam bir marka stratejisine haiz olabilir.

Kurum İçi Kurumsal Kimlik

Firmalar, markalarının tutarlı kalmasını sağlamak istediklerinde, şirket içi bir tasarım kullanmaya karar verebilirler. Bu tür bir tasarım, kurum içi bir ekip yada yalnızca firmanın markasını yöneten şahıs tarafınca oluşturulur.

Tasarımla ilgili tüm kararları şirket verecek ve tasarımların tertipli olarak güncellenmesini sağlamak ve sürdürmek o kişinin sorumluluğundadır.

Sizin İçin Kurumsal Kimlik Tasarımı

Sizin için hazırlanan kurumsal kimlik tasarımı firmanın değerlerini müşterilere iletmek için kullanılabilir. Sizi öteki şirketlerden ayıran özellikler bütünüdür. Tasarım, belirli bir alan kişi tipiyle bağlantı kurmanın bir yolu olarak da kullanılabilir.

Ted Ajans’ta Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları

Kurumsal kimliği oluşturmada ilk aşaması, bir firmanın kimliğinin olmadığı zamandır. Şirket kendi markasını oluşturma sürecindedir ve bir süredir sektörde olanlar, markalarının ne olmasını istedikleri mevzusunda net bir fikre haiz olabilirler.

İkinci aşama, çoğu zaman bir tür pazar araştırması yöntemiyle firmanın markasını bulmuş olduğu zamandır. Üçüncü aşama, firmanın hedef pazarlarına odaklanmaya ve markaları için halka açık bir yüz meydana getirmeye başladığı zamandır.

Dördüncü, şirket ne olduğuna ve ne yaptığına bilhassa odaklanarak marka stratejisini geliştirmeye adım atar. Beşinci olarak, marka kimliği uygulanır.

Kurumsal Kimlik Çalışmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurumsal kimliğiniz; kurumsal reklam ve pazarlama materyalleri, şirket internet sayfaları, kartvizitler vb. dahil olmak suretiyle görsel ve sözlü iletişimde iş ve kurum kültürünün temsilidir.

Kurumsal kimliğiniz kim olduğunuzu ve şirketinizin hedeflerini yansıtmalıdır. Bu, bir logo yada çarpıcı söz kadar kolay olabilir, sadece internet sayfası tasarımınızı ve öteki pazarlama materyallerini de kapsamalıdır.

Kurumsal Kimliği Belirleyen Unsurlar

Şirketlerin kurumsal kimliğini oluşturmada ele alınan pek oldukça unsur bulunuyor. Logo, hizmet, ürün, ana para, vizyon vb. unsurlar örnek gösterilebilir.

Ek olarak, kurumsal kimlik bir firmanın imajı, görünümü ve davranışıdır. Firmanın logosunu, misyon beyanını ve kararlarına rehberlik eden değerlerdir.

Kurumsal Kimlik Oluşturmanın Yararları

Kurumsal kimliğin yararları, işletmeye kamuoyunda pozitif yönde bir idrak kazandırması ve kendisini rakiplerinden farklılaştırmasına destek olmasıdır.

Kurumsal kişilik ve kimlik, bir firmanın kendisini halka tanıtmak için yarattığı bir imajdır. Logolardan, renklerden ve yazı tiplerinden bir firmanın ürünlerinin tasarlanma şekline kadar her şey olabilir.

Başarı göstermiş Bir Kurumsal Kimlik Oluşturmak İçin Neler Yapıyoruz?

Marka imajı, müşteriler için en mühim konulardan bir tanesidir. Genel olarak bir şirket ya da markanın insanların aklına iyi yer edinmesi için kurumsal kimliğinin iyi olması gerekir.

Bu kapsamda da ustalaşmış emekler gerçekleştiririz. Tipografi, logo, şekiller, logo, misyon ve benzeri unsurları emek harcama sürecine dahil ederiz. Böylece devamlı şirket yada markanızı başarı göstermiş bir kurumsal kimlik sahibi olmasını sağlarız.

https://www.tedajans.com/kurumsal-kimlik hakkında informasyon için derhal tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.